LA VANG KHUNG TRỜI YÊU THƯƠNG


01. Ta Cùng Về La Vang - Trà Linh, Ngọc Hiệu
02. Maria- Mẹ Hoàn Vũ - Thái Sơn
03. La Vang, Khung Trời Tin Yêu - Thanh Cường
04. Hành Hương Về La Vang - Thanh Thúy, Thanh Cường
05. Mẹ Ngồn Cậy Trông - Trà Linh
06. Sống Trong Tình Mẹ - Quang Vinh
07. Tâm Tình Ca Bên Mẹ - Thanh Lan, Trà Linh
08. Mẹ Ơi! Con Đã Về - Ngọc Hiệu
09. La Vang Hồng Ân - Thanh Thúy
10. Mẹ Là Ai - Thanh Lan