Maria Người Nữ Thánh Thể01. Maria Người Nữ Thánh Thể - Kim Cúc, Trần Phi
02. Tuyệt vời Người Nữ Thánh Thể - Tấn Đạt
03. Tình Mẹ La Vang - Lê Tín Hương, Thái Hiền
04. Maria, Mẹ La Vang - Trọng Nhân, Thùy Dương
05. Về La Vang, Nhà Mẹ trăm gian - Tốp Ca Quê Hương
06. Cùng Mẹ Chiêm Ngắm - Kim Cúc, Trần Phi
07. Chiếc Bánh Mẹ Cho Đời - Thanh Hà
08. Cùng về La Vang - Thế Thông, Khương Huệ, Mai Thiên
09. Mẹ Vẫn Còn Ở Đầu Non - Mai Hậu
10. Mẹ Dẫn Con Dự Tiệc Thánh - Mai Thảo Tấn Đạt
11. Cùng Mẹ Đem Bánh Cho Đời - Thế Thông, Khương Huệ
12. Thuyền Về Bên Mẹ - Bảo Yến