Tuyển Tập 11 Ca Khúc trong Album vol 4
Đường Thập Tự
Lm Châu Linh

01. Đường thập tự - Lm. Châu Linh-Châu Minh
02. Nếu - Lm Châu Linh
03. Chúa là con đường - Châu Minh
04. Xin dạy con yêu Ngài - Lm Châu Linh
05. Còn mãi tin yêu - Châu Minh
06. Ttrong trái tim Chúa - Lm Châu Linh-Châu Minh
07. Cho tình tôi nguyên vẹn - Lm Châu Linh
08. Trên đỉnh đồi xa - Châu Minh
09. Tin hay không tin - Lm Châu Linh
10. Dù con chưa thấy Ngài - Châu Minh