NƯỚC MẮT MẸ13 Bài Thánh Ca của Lm. Ánh Đăng, phổ thơ của Lm. Trăng Thập Tự với chủ đề: NƯỚC MẮT MẸ

01- Lời giới thiệu - tinmung.net
02- Hẹn lòng - Thu Trang, Ngọc Dung
03- Nước mắt gọi về - Ngọc Dung
04- Lời Mẹ dạy khuyên - Thu Trang
05- Sức mạnh của Mẹ - Ngọc Dung
06- Xin ơn hiệp nhất - Thu Trang, Ngọc Dung
07- Kinh dâng mình - Thu Trang
08- Chia sầu với Mẹ - Thu Trang
09- Chuỗi Hạt Nước Mắt - Uyên Phương
10- Giọt Lệ Nến - Bạch Thảo
11- Xin Chúa ở lại - Thu Trang, Ngọc Dung
12- Đón lấy trong tim - Thu Trang
13- Trong mắt Giêsu - Quốc Triệu