21 Bài Thánh Ca Mùa Vọng

Cuộc đời dâu biển có chi đâu.
Đừng vội khoe khoang, chớ cậy giầu
Sống đủ trăm năm - bằng giấc mộng
Chết vùi lòng đất - cũng như nhau
Thơ: Trùng Dương01- Để Chúa Đến-nd-Thu Trang-Ngọc Dung
02- Đêm Sắp Tàn-thy-Quốc Triệu
03- Hãy Dọn Đường-mt-Thu Trang-Ngọc Dung
04- Hãy Sẵn Sàng-nkx-Ngọc Dung
05- Hỡi Dân Sion-pa-Anh Nguyễn
06- Mây Ơi Mưa Xuống-nd-Ngọc Dung
07- Mừng Vui Lên-mt-Thu Trang-Ngọc Dung
08- Nào Cùng Vui Lên-mt-Thu Trang-Ngọc Dung
09- Này Dân Sion-nkx-Thu Trang-Ngọc Dung
10- Người Sẽ Đến-v-Anh Nguyễn
11- Nguyện Cầu Mùa Vọng-dt-Diễm Liên
12- Nguyện Mùa Vọng-hv-Thu Trang-Ngọc Dung
13- Nguyện Trời Cao-tl-hk-Thu Trang-Quốc Triệu
14- Trời Cao-dt-Anh Nguyễn
15- Trời Cao-dt-TopCa
16- Trông Chờ Chúa Đến-lt-Thanh Nguyễn-Anh Nguyễn
17- Trông Đợi-dr-jb-Thu Trang-Ngọc Dung
18- Trong Rừng Sâu-mt-Anh Nguyen
19- Vì Chúa Sẽ Đến-pa-Thu Trang-Ngọc Dung-Quốc Triệu
20- Vui Lên-mt-Thanh Nguyễn
21- Sion Vui Lên-plh-Anh Nguyen