Thánh Ca: Ave Maria, Mẹ Diễm Phúc

Số thứ tự Tên Bài Hát
01 Mẹ Đầy Ơn Phúc
02 Kìa Bà Nào
03 Linh Hồn Tôi 2
04 Mẹ Đứng Đó
05 Cung Chúc Trinh Vương
06 Tấu Lạy Bà
07 Ave Maria, Con Chào Mẹ
08 Linh Hồn Tôi 5
09 Như Dạ Lý Mùa Xuân
10 Chuỗi Ngọc Vàng Kinh
11 Có Gì Dâng Mẹ