Thánh Ca: Tràng Mân Côi

Tràng Mân Côi

Đời không chiều lòng người thuận ý
Lạc vấp nhào Mẹ đỡ con đi
Mân Côi tràng hạt từ bi
Ơn cao nghĩa trọng con ghi tạc lòng.

Đường vượt biên trùng dương dậy sóng
Con thuyền bềnh bồng chơi vơi
Thương con Mẹ cứu kịp thời
Thoát nguyên hồng thuỷ sống đời về sau.

Những lúc sầu khổ con cần Mẹ
Mẹ sẵn sàng nhè nhẹ tiếp tay
Gian truân thử thách đắng cay
Mẹ như mật ngọt hương bay ngọt ngào.

Bị bách hại đòan con nguy khốn
Rừng La Vang ẩn trốn nương thân
Mẹ hiền xuất hiện ban ơn
Phù trì che chở an toàn Mẹ thương.

Ơn phú Mẹ muôn nhà chiêm nghiệm
Khắp nơi chốn mầu nhiệm tỏ riêng
Công danh sức khỏe bạc tiền
Nếu không có Mẹ xảy liền hoạ tai.

Tràng kinh Mân Côi con kính Mẹ
Dâng lê Mẹ thành bại đời con
Toàn gia con Mẹ một lòng
Khẩn cầu xin Mẹ quan phòng ủi an.

Ngắm mân côi “Vui- Mừng- Thương – Sáng”
Chặng đường Thánh Gía Chúa Mẹ đi ngang
Đêm khuya tỉnh giấc mơ màng
Cầu kinh dâng Mẹ muôn vàn kính yêu.

Nguyễn Thái

Tràng Mân Côi

Thơ Nguyên Thái
Nhạc Như Ngọc Hoa
Ca sĩ Tâm Thư