Thánh Ca: BƯỚC THEO MẸ

Số thứ tự Tên Bài Hát
01 Lời giới thiệu - Bước Theo Mẹ
02 Mẹ La Vang
03 Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ
04 Tháng mười tháng Mân Côi
05 Bước theo Mẹ
06 Mẹ khóc thương con người
07 Cho con kêu tên Mẹ
08 Mẹ Hằng Cứu Giúp
09 Mẹ lên trời
10 Mẹ ơi xin hãy xót thương
11 Mẹ là Nữ Vương Bình An
12 Thánh Giuse, Đấng công chính