Mùa Chay Và Phục Sinh                   
                   

                       


Mùa Chay Và Phục Sinh

01- Lời giới thiệu – Sao Mai 9

02- Chúa khải hoàn

03- Tình ca Thập Tự

04- Đường về

05- Khát

06- Ngày Chúa lập ra

07- Về với tình yêu

08- Chúa sống lại

09- Tình yêu của Chúa

10- Mong con quay về

11- Lòng Thương Xót Chúa

12- Trở về trong tin yêu

13- Đêm hoa đăng

14- Chúa đã sống lạiBan thánh nhạc giáo phận Xuân Lộc – Sao Mai 9