Thánh Ca : KIẾP HOA PHẬN NGƯỜI                   
                   

                       


KIẾP HOA PHẬN NGƯỜI


01. Lời mở đầu – Nhạc sĩ Tin Yêu

02. Chúa là mục tử – Thanh Sử

03. Xin ngợi khen Chúa – Kha Ly, Trung Đông

04. Kiếp hoa phận người – Trung Đông

05. Hiệp lòng tiến dâng – Gia Ân, Mai Thảo

06. Chiều tiệc ly – Trung Đông

07. Vui ngày trở về – Trần Ngọc

08. Cầu nguyện đêm đông – Xuân Trường

09. Xin vâng như Mẹ – Mai Thảo

10. Báo đáp tìnhCha – Trung Đông

11. Lên đường truyền giáo – Trần Ngọc, Diệu Hiền


Tuyển tập 11 ca khúc trong Album Tin yêu ca vol 1

Kiếp Hoa Phận Người