Thánh Ca : MẸ TỪ BI                   
                   

                       


MẸ TỪ BI


01. Không Có Gì Làm Phai Mờ

02. Tiếng Hát Trong Đêm

03. Mẹ Là Nữ Vương

04. Mẹ Là Tất Cả

05. Mẹ Ơi Đoái Thương

06. Giờ Này Cha Đến

07. Tâm Ca Dâng Mẹ

08. Con Đã Thua

09. Con Tìm Kiếm Ngài

10. Mẹ Từ Bi