Chứng Nhân Tình Yêu


                   

                       


Chứng Nhân Tình Yêu

Thánh Ca – Ca đoàn Thiên Cung

(Album Chứng Nhân Tình Yêu)


1. Lời Giới Thiệu – Ca đoàn Thiên Cung

2. Gieo Vui – Ca đoàn Thiên Cung

3. Niềm Xác Tín Của Con – Ca đoàn Thiên Cung

4. Bài Ca Ngàn Trùng – Ca đoàn Thiên Cung

5. Hình Như Ngài Bỏ Con – Ca đoàn Thiên Cung

6. Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Ca đoàn Thiên Cung

7. Chúa Sai Con Đi – Ca đoàn Thiên Cung

8. Sống Trong Niềm Vui – Ca đoàn Thiên Cung

9. Chúa Muốn Nhận – Ca đoàn Thiên Cung

10. Người Chết Vì Yêu – Ca đoàn Thiên Cung

11. Tình Khúc Dâng Ngài – Ca đoàn Thiên Cung

12. Xin Vòng Tay Yêu Thương – Ca đoàn Thiên Cung

13. Làm Sao Dám – Ca đoàn Thiên Cung

14. Gọi Lời Yêu Thương – Ca đoàn Thiên Cung

15. Khải Hoàn Ca – Ca đoàn Thiên Cung

16. Lời Kết Thúc (Album Chứng Nhân Tình Yêu) – Ca đoàn Thiên Cung