AVE MARIA CON CHÀO MẸ                   

                       


Thánh Ca : Ave Maria con chào Mẹ


01- Lời tác giả – LM Xuân Trường

02- Tuyệt vời (1987) – Diệu Hiền – Anh P

03- Dâng về Mẹ (1955) – Diệu Hiền – Anh P

04- Dâng Hoa (1950) – Tuyết Mai

05- Ave Maria (1957) – Lm. Xuân Dương

06- Lời Mẹ nhắn nhủ (1946) – Hoang Bau

07- Mẹ Vô Nhiễm (1949) – Diệu Hiền – Anh P

08- Đời con Mẹ ơi (1954) – Lm. Xuân Dương

09- Con đọc tên Mẹ (1948) – Lm. Xuân Dương

10- Trái Tim Mẹ Thắng (1947) – Phi Nguyen

11- Chào Mẹ ra về (1947) – Diệu Hiền

12- Đâu quê Mẹ (1986) – Lm. Xuân Dương

13- Hợp ca tôn vinh Mẹ (1966) – Diệu Hiền – Anh PTuyển tập 12 ca khúc AVE MARIA con chào Mẹ

của Cố Linh Mục Nhạc Sĩ Huyền Linh