Thánh Ca: Tình Yêu Thiên Chúa                   
                   

                       


01-Tình yêu Thiên Chúa-Ái Trinh, Xuân Trường

02-Yêu như Giêsu-Ái Trinh

03-Hãy rửa chân cho nhau-Ái Trinh, Quang Minh

04-Có bao giờ-Ái Trinh, Tốp Ca Thiếu Nhi

05-Trong trái tim Chúa-Ái Trinh, Quang Sang

06-Người tình cô đơn-Ái Trinh

07-Chính mình máu Chúa-Ái Trinh, Gia Ân

08-Hãy yêu thương nhau-Ái Trinh, Tuyết Mai

09-Con phải làm sao-Ái Trinh

10-Vì xưa ta đói-Ái Trinh, Hùng Phạm

11-Phó thác-Ái Trinh

Tình Yêu Thiên Chúa