LỜI TẠ TỘI CỦA ĐÁ                   

                       


THÁNH CA


01-BỜ ĐÁ XANH TẠ TỘI

02-BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI

03-CHA ƠI CON ĐÃ VỀ

04-CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG

05-CHUÔNG CHIỀU

06-CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

07-GIỌT LỆ TRONG LỜI KINH

08-KHÚC CẢM TẠ

09-LẮNG NGHE LỜI CHÚA

10-LỜI KINH NGUYỆN TRẦM

11-MÓN QUÀ TỪNG NGÀY

12-SỐNG TRONG NIỀM VUI

Tuyển tập 12 ca khúc trong album LỜI TẠ TỘI CỦA ĐÁ của Lm J.B Nguyễn Sang