THÁNH TÂM CHÚA


                   

                       


THÁNH TÂM CHÚA


01. Trái Tim Rực Cháy – Quốc Đại

02. Xin cho con biết Chúa – Lệ Hằng

03. Chỉ Yêu Mình Chúa – Diệu Hiền

04. Thánh Tâm Chúa Yêu Con – Elvis Phương

05. Tình Yêu Thập Giá – Kim Cúc, Phi Nguyễn

06. Tìm về Thánh Tâm – Ban Hợp Xướng Lạc Việt

07. Trái Tim Nhân Lành – Gia Ân

08. Máu Trái Tim – Ca Đoàn SaoMai

09. Chúa Đã Yêu Con – Ngọc Linh

10. Nơi Tim Cha – Anna Trần Thanh Huyền

11. Giêsu, Vua Tình Yêu – Quốc Đại

12. Cho con giống Chúa – Kim Cúc-PhiNguyên

13. Trái Tim Nhân Hậu – Lm. Nguyễn Sang