SẮC HOA DÂNG MẸ                   

                       


SẮC HOA DÂNG MẸ

Ca sĩ LÊ ANH


01-Lời giới thiệu – Sắc Hoa Dâng Mẹ

02-Tháng năm về

03Tiến hương

04-Kết hoa

05-Ngũ bái

06-Năm sắc hoa

07-Sắc hoa dâng Mẹ

08-La Vang

09-Cầu xin với Mẹ La Vang

10-Xin Mẹ la Vang chúc phúc

11-Dâng Mẹ ngàn hoa

12-Lặng ngắm Mẹ

13-Mẹ yêu dấu

14- Xin Mẹ dìu con