CA DAO TÌNH CHÚA
Thánh Ca : Ca Dao Tình Chúa


01 – Ave Maria

02 – Bài ca dâng hiến

03 – Hát về tình yêu Chúa

04 – Khúc cảm tạ

05 – Như một bài ca

06 – Tình Chúa yêu tôi

07 – Tình tuyệt vời

08 – Trinh Vương Maria

09 – Từ nguyên thủy


Tuyển tập 9 ca khúc trong album Ca dao tình Chúa của Ca Đoàn Trinh Vương