Chọn Hạng Mục: •Diễn Đàn Tu Đạo •Chia Sẻ •Lịch Phụng Vụ
Họ và Tên: 
Địa chỉ Điện thư: 
Đề tài: 
Cách Thêm Dấu
vào cuối mỗi Từ
Dấu Kiểu TELEX Kiểu VNI Kiểu VIQR
Sắc s 1 ´ , / , '
Huyền f 2 ` , -
Hỏi r 3 ?
Ngã x 4 ~ , #
Nặng j 5 .
Mũ â,ê,ô aa,ee,oo 6 ^
Móc ă,ơ-ư w 7,8 ( , + , *
đ dd 9 d
Xóa dấu z 0 0
Tắt Dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12 Ctrl+x , Dấu \ , F12
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Chọn Kiểu Gõ: Telex (S= Dấu sắc, F= Dấu huyền, R= Dấu hỏi, X= Dấu ngã, J= Dấu nặng), VNI (1= Dấu sắc, 2= Dấu huyền, 3= Dấu hỏi, 4= Dấu ngã, 5= Dấu nặng, 6= Dấu nón, â ê ô ,7= Dấu móc, ơ ư, 8= Dấu ă, 9= Dấu đ), VIQR hoặc chọn Combination (Tổng hợp) các Kiểu Gõ để Gõ Tiếng Việt. (Chọn Off để trả về mặc định) thienan_videostudio@yahoo.com.
Chú ý: Sau khi Soạn thảo Văn bản xong, bạn nhấn nút "Bôi đen" và nhấn (Strg+C) để copy và (Strg+V) để thả bất kỳ nơi bạn thích. Chúc vui!