NỘI DUNG
01. Thiên Chúa dựng nên trời đất
02. AĐam và Evà người đầu tiên trên mặt đất
03. Một chọn lựa sai lầm
04. Hai anh em Cain và Aben
05. Lụt hồng thuỷ thời Noê
06. Tháp Baben
07. Ông Apraham và bà Xara
08. Bà Xara sinh con
09. Giuse bị bán qua Aicập
10. Giuse giải mộng cho vua Pharaô
11. Môsê chào đời
12. Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai
13. Các tai ương trừng phạt Pharaô
14. Lễ Vượt qua
15. Qua biển đỏ
16. Bánh Manna từ trời
17. Mười điều răn Đức Chúa Trời
18. Con Bê Vàng
19. Ông Bilơam và con lừa biết nói
20. Hòm Bia Giao Ước
21. Do thám đất hứa
22. Chiếm thành Giêrikhô
23. Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an
24. Ông Sam-sôn sức mạnh phi thường
25. Cô Rút và bà Naômi
26. Cậu Samuen giúp việc trong nhà Chúa
27- Vua Saun, vị vua đầu tiên
28- Vua Đavít được xức dầu
29- Tên khổng lồ Goliát và Đavít tí hon
30- Rước Hòm Bia về Giêrusalem
31- Salômôn khôn ngoan
32- Ngôn sứ Êlia làm cho mưa
33- Ngôn sứ Elisa cho bà góa đầy dầu
34- Ông Tôbít bị mù và được chữa lành
35- Bà Giuđitha nhan sắc tuyệt vời
36- Hoàng hậu Étte cứu dân Dothái

Xin thành tâm đa tạ và tri ân Tác giả giesuyeuem.net rất nhiều, đã mang lại cho cộng đồng Dân Chúa hiểu biết thêm kiến thức về Kinh Thánh.
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu Đạo Nhấn Trở Về Đầu Trang